سفارش تبلیغ
صبا
زیور حکمت، بی رغبتی به دنیاست . [امام علی علیه السلام]